Gedragregels

 

 • Zorg dat je optijd bent voor aanvang van de les.
 • Er is respect voor onze partner (en zijn / haar niveau). We zijn altijd sportief ook al zijn anderen dat niet.
 • Iedereen draagt tijdens de training voldoende beschermingsmaterialen om letsel en een kwetsuur te voorkomen.
 • In de dojo is het gebruik van een mobiele telefoon verboden.
 • Onze leden zijn verplicht om zijn of haar gezondheidstoestand toe te lichten.
 • Sieraden, piercings e.d. die letselrisico opleveren voor de drager of anderen worden verwijderd.
 • Het gebruik van doping en stimulerende middelen is verboden.
 • Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportcomplex zijn niet toegestaan en zullen direct leiden tot een verbod.
 • Het is ten strengste verboden te roken binnen onze trainingslocaties.
 • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd.
 • Vechten gebeurt alleen op de mat of in de ring, en nooit op straat. De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen. Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen.
 • Je beschikt over een goede lichamelijke hygie╠łne zoals korte en schone nagels, frisse adem, frisse kleding etc.
 • Indien je weg moet uit de les ten alle tijden eerst melden bij de lesleiding, wij willen weten als er iets ook als iemand zich onwel voelt.